Stare Civilă
Anunțuri

Biserici Comuna Fântânele

Anunț concurs pentru ocuparea funcției două posturi vacante

Primăria comunei Fântânele, cu sediul în comuna Fântânele, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru funcțiile publice vacante de CONSILIER, clasa I – grad profesional DEBUTANT – Compartiment agricol , urbanism , cadastru , managementul proiectelor , ID post 231430, si de CONSILIER , clasa I – grad professional DEBUTANT – Compartiment financiar contabil ,…

Read more

Fermierii care solicită sprijin pe suprafaţă, începand cu anul 2023, trebuie să deţină certificatul de formare profesională, dobândit prin instruire privind utilizare durabilă a produselor de protecţie a plantelor.

Vă informăm că, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 2 decembrie 2021, de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii comune planuri strategice PAC) şi finanţate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi de Fondul…

Read more

Educatie Comuna Fântânele

Şcoala Mihai Eminescu din Băneşti Deviza: Şcoala se confundă cu viaţa… una o întregeşte pe cealaltă. Şcoala îţi dă posibilitatea să-ţi trăieşti viaţa complet. Viaţa unui analfabet este o simplă existenţă, şi atâta tot… Viaţa nu-i decât continuitatea şcolii, dar fară profesori. I. MINULESCU

Şcoala din Banesti s-a deschis în anul 1902. Poartă numele poetului MihaiEminescu deoarece în documentaţia pe care s-a înaintat de către Mihai Silviu Gabriel, directorul acestei şcoli, Consiliului local, în momentul în care a propus ca şcoala să poarte numele poetului