Anunț concurs pentru ocuparea funcției două posturi vacante

Primăria comunei Fântânele, cu sediul în comuna Fântânele, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru funcțiile publice vacante de CONSILIER, clasa I – grad profesional DEBUTANT – Compartiment agricol , urbanism , cadastru , managementul proiectelor , ID post 231430, si de CONSILIER , clasa I – grad professional DEBUTANT – Compartiment financiar contabil ,…

Fermierii care solicită sprijin pe suprafaţă, începand cu anul 2023, trebuie să deţină certificatul de formare profesională, dobândit prin instruire privind utilizare durabilă a produselor de protecţie a plantelor.

Vă informăm că, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 2 decembrie 2021, de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii comune planuri strategice PAC) şi finanţate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 şi nr.1307/ 2013, în ceea ce priveşte condiţionalitatea: art.12, art 13 şi anexa III, fermierii care solicită sprijin pe suprafaţă, începand cu anul 2023, trebuie să deţină certificatul de formare profesională, dobândit prin instruire privind utilizare durabilă a produselor de protecţie a plantelor.