Bibliografie pentru concurs de recrutare pentru ocupare functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant

Bibliografie concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier , clasa I , grad profesional debutant in cadrul Compartimentului agricol , urbanism,cadastru , managementul proiectelor din data de 23.03.2020 1. Constituția României. 2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 3. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările si completarile ulterioare 4. Legea nr.52/2003…

Bibliografie pentru concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de SECRETAR GENERAL al comunei Fântânele , judetul Suceava

Bibliografie pentru concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de SECRETAR GENERAL al comunei Fântânele , judetul Suceava 1. Constituţia României. 2. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. 3. O.G.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice central si locale , actualizată. 4. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru…

Bibliografie privind concursul pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic clasa I grad profesional superior in cadrul Compartimentului Juridic

BIBLIOGRAFIE  privind concursul pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic clasa I grad profesional superior in cadrul Compartimentului Juridic Constituţia României. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr. 27/2002 privind…

Bibliografie registru agricol

Anexa nr.1 la Dispozitia primarului nr.69 din 25.04.2019               BIBLIOGRAFIA Pentru concursul de ocupare a unui post , functie publica , de consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului agricol,urbanism ,cadastru,managementul proiectelor.   Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare; Constituţia României; Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor…

Bibliografie asistenta sociala

Anexa nr.2 la Dispozitia primarului   nr.69 din 25.04.2019     BIBLIOGRAFIA Pentru concursul de ocupare a unui post , functie publică , de consilier debutant , clasa I în     cadrul Compartimentului juridic , asistență socială ,autoritate tutelară , stare civilă Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Constituţia României;…