Bibliografie pentru concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de SECRETAR GENERAL al comunei Fântânele , judetul Suceava

Bibliografie pentru concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de SECRETAR GENERAL al comunei Fântânele , judetul Suceava 1. Constituţia României. 2. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. 3. O.G.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice central si locale , actualizată. 4. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru…