Bibliografie pentru concurs de recrutare pentru ocupare functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant

Bibliografie concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier , clasa I , grad profesional debutant in cadrul Compartimentului agricol , urbanism,cadastru , managementul proiectelor din data de 23.03.2020 1. Constituția României. 2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 3. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările si completarile ulterioare 4. Legea nr.52/2003…

Concurs de recrutare pentru ocupare functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant

Primaria comunei Fântânele , judetul Suceava , organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuite vacante de Consilier , clasa I , grad profesional debutant , în cadrul Compartimentului agricol , urbanism , cadastru , managementul proiectelor , în data de 23.03.2020 , ora 12,00 .Condițiile generale de ocupare a postului sunt cele…

Raportul final al examenul pentru ocuparea functiei publice de conducere Secretar General al comunei Fantanele

PRIMĂRIA COMUNEI FÂNTÂNELE Anexa 2B Comisia de examen Nr.6719 din 17.12.2019 RAPORTUL FINAL al examenul pentru ocuparea functiei publice de conducere specific vacanta de Secretar General al comunei Fantanele din 16.12.2019 Funcţia publică pentru care se organizează examenul pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de secretar general al comunei Fantanele Informaţii privind selecţia dosarelor…