Bibliografie pentru concurs de recrutare pentru ocupare functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant

Bibliografie concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier , clasa I , grad profesional debutant in cadrul Compartimentului agricol , urbanism,cadastru , managementul proiectelor din data de 23.03.2020 1. Constituția României. 2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 3. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările si completarile ulterioare 4. Legea nr.52/2003…