Primaria comunei Fântânele , judetul Suceava , organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuite vacante de Consilier , clasa I , grad profesional debutant ,
în cadrul Compartimentului agricol , urbanism , cadastru , managementul proiectelor , în data de 23.03.2020 , ora 12,00 .Condițiile generale de ocupare a postului sunt cele prevazute de art.465 din OUG57/2019 privind Codul Administrativ.
Conditiile de participare sunt:
– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul administratiei publice , stiintelor economice.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei comunei Fîntînele , judetul Suceava în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț. Informații privind concursul la telefon 0230/537749 , 0786997998 , între orele 9,00-14,00.

Bibliografie

Concurs de recrutare pentru ocupare functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant