R O M A N I A
JUDETUL S U C E A V A
PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE
Nr.5287 din 01.10.2019

A N U N T

Primaria comunei Fântânele , judetul Suceava , organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier juridic , clasa I , grad profesional superior în cadrul Compartimentului juridic , asistență socială , autoritate tutelară , stare civilă , în data de 31.10.2019 , ora 11,00 . Condițiile generale de ocupare a postului sunt cele prevazute de art.465 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. Conditiile specifice de ocupare a postului de consilier juridic , clasa I , grad profesional superior în cadrul Compartimentului juridic , asistență socială , autoritate tutelară , stare civilă sunt

  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
    domeniul juridic
  • Vechime în muncă 7 ani în specialitatea studiilor
  • Cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu documente emise în
    condițiile legii.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei comunei Fîntînele , judetul Suceava în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Informații privind concursul la telefon 0230/537749 , 0786997998 , între orele 9,00-14,00.

Bibliografie