R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5065 din 12.02.2021

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astazi 12.02.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui EPURE Petruț-George în vârstă de 21 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Cotu-Dobei , nr.1566 , judetul Suceava si a d-şoarei  SCUTARIU Teona-Andreea în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Fântânele ,nr.121A, jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale, ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de: 21.02.2021 , ora 12,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN