PRIMĂRIA COMUNEI FÂNTÂNELE Anexa 2B

Comisia de examen

Nr.5386 din 01.11.2019

RAPORTUL FINAL

al examenul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic ,clasa I ,grad profesional superior în cadrul Compartimentului juridic , asistență socială , autoritate tutelara , stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fântânele din 31.10.2019

Funcţia publică pentru care se organizează examenul pentru ocuparea postului vacant de

consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic , asistenșă socială , autoritate tutelară , stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fântânele.

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor: 23.10.2019

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

MIRON Maricica

ADMIS

Observaţii formulate de către membrii comisiei: – nu a fost cazul.

Informaţii privind proba scrisă
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 31.10.2019,ora 11,00
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: – nu a fost cazul

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

MIRON Maricica

95,3 puncte

ADMIS

Informaţii privind interviul
Data şi ora desfăşurării interviului: 31.10.2019 ora 14,00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării interviului: – nu a fost cazul

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul

MIRON Maricica

93,6 puncte

ADMIS

Rezultatul final al examenului

Funcţiile publice:

consilier juridic , clasa I , grad profesional superior ,durata nedeterminata,în cadrul Compartimentului juridic, asistență socială,autoritate tutelară, stare civilă

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul

MIRON Maricica

188,9

ADMIS

Comisia de concurs:

Semnătura:

PAIUS Bogdan Andrei

IONIȚĂ Nicoleta

LOGHIN Marcela

Secretarul comisiei:

BALAN Geanina