PRIMĂRIA COMUNEI FÂNTÂNELE Anexa 2B

Comisia de examen

Nr.6719 din 17.12.2019

RAPORTUL FINAL al examenul pentru ocuparea functiei publice de conducere specific vacanta de Secretar General al comunei Fantanele din 16.12.2019

Funcţia publică pentru care se organizează examenul pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de secretar general al comunei Fantanele

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor: 09.12.2019

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

BALAN Geanina

ADMIS

Observaţii formulate de către membrii comisiei: – nu a fost cazul.
Informaţii privind proba scrisă
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 16.12.2019,ora 11,00
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: – nu a fost cazul

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

BALAN Geanina

87 puncte

Admis

Informaţii privind interviul
Data şi ora desfăşurării interviului: 16.12.2019 ora 13,00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării interviului: – nu a fost cazul

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul

BALAN Geanina

92,6 puncte

Admis

Rezultatul final al examenului

Funcţiile publice:

Secretar general al comunei Fantanele

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul

BALAN Geanina

179,6

Admis

Secretarul comisiei:

MIRON Maricica