R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

Nr.3597

Data: 25.06.2019

 

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post vacant de consilier debutant , clasa I , durata nedeterminata în cadrul Compartimentului agricol,urbanism,cadastru , managementul proiectelor  si a unui post de consilier debutant , clasa I , durata nedeterminata în cadrul Compartimentului juridic , asistenta sociala , autoritate tutelara,stare civilă organizat în data de 25.06.2019 ora 10,00 (proba scrisă) la sediul Primăriei comunei Fântânele – judeţul Suceava

 

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Comisia de examinare constituită prin Dispozitia Primarului comunei Fântânele nr.69 din 25.04.2019 şi conform adresei ANFP nr.19502 conexat cu nr.17795/2019 , comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care s-a organizat examenul

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1.  Prisacaru Marian Cătălin Consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului agricol urbanism,cadastru,managemen-tul proiectelor 36 Respins
2.  Mănălăchioaei Corneliu Consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului agricol urbanism,cadastru,managemen-tul proiectelor 40 Respins
3. Sandu Lucretia Consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului agricol urbanism,cadastru,managemen-tul proiectelor Absent
4. Sîrghi Stefan-Florin Consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului agricol urbanism,cadastru,managemen-tul proiectelor Absent
5. Pulbere Mihaela Loredana  Consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului agricol urbanism,cadastru,managemen-tul proiectelor 14 Respins
6. Bejinariu Elena Larisa Consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului agricol urbanism,cadastru,managemen-tul proiectelor Absent
7. Ticalo Georgiana Consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului agricol urbanism,cadastru,managemen-tul proiectelor 21 Respins
8. Sandu Narcisa-Natalia Consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului juridic ,asistenta socială ,autoritate tutelara,stare civilă 36 Respins
9. Chirilă Ana Claudia  Consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului juridic ,asistenta socială ,autoritate tutelara,stare civilă 28 Respins
10. Bezuhanici Anamaria  Consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului juridic ,asistenta socială ,autoritate tutelara,stare civilă Absent
11. Nascu Ana Maria Consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului juridic ,asistenta socială ,autoritate tutelara,stare civilă 40 Respins
12. Miron Mihaela Consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului juridic ,asistenta socială ,autoritate tutelara,stare civilă 69 Admis

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consilier , grad profesional superior  BALAN Geanina

Interviul se va susţine în data de 28.06.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Fântânele , judetul Suceava.

  Afişat astăzi, 25.06.2019 , ora  15,00 la sediul Primăriei comunei Fântânele , judeţul Suceava.

 

Secretar,

BALAN Geanina