R O M A N I A
JUDETUL S U C E A V A
PRIMARIA COMUNEI FÎNTÎNELE

Nr.3466
Data: 19.06.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post vacant de consilier debutant , clasa I , durata nedeterminata în Cadrul Compartimentului agricol,urbanism,cadastru,managementul proiectului si a unui post de consilier debutant , clasa I , durata nedeterminata în cadrul Compartimentului juridic , asistenta sociala,autoritate tutelara, stare civilă organizat în data de 25.06.2019 , ora 10,00 (proba scrisă) la sediul Primăriei comunei Fântânele.

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi ale art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituţia sau autoritatea publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1

Prisacaru Marian Catalin Consilier debutant,clasa I Compartimentul agricol,urbanism ,cadastru , managementul proiectelor

Primăria comunei Fântânele

Admis

2

Mănălăchioaei Corneliu Consilier debutant,clasa I Compartimentul agricol,urbanism ,cadastru , managementul proiectelor

Primăria comunei Fântânele

Admis

3

Sandu Lucretia Consilier debutant,clasa I Compartimentul agricol,urbanism ,cadastru , managementul proiectelor

Primăria comunei Fântânele

Admis

4

Sîrghi Stefan Florin Consilier debutant,clasa I Compartimentul agricol,urbanism ,cadastru , managementul proiectelor

Primăria comunei Fântânele

Admis

5

Pulbere Mihaela-Loredana Consilier debutant,clasa I Compartimentul agricol,urbanism ,cadastru , managementul proiectelor Primăria comunei Fântânele

Admis

6

Bejinariu Elena Larisa Consilier debutant,clasa I Compartimentul agricol,urbanism ,cadastru , managementul proiectelor

Primăria comunei Fântânele

Admis

7

Tigalo Georgiana Consilier debutant,clasa I Compartimentul agricol,urbanism ,cadastru , managementul proiectelor

Primăria comunei Fântânele

Admis

8

Sandu Narcisa-Natalia Consilier debutant,clasa I Compartimentul juridic , asistenta sociala, autoritate tutelara , starea civilă

Primăria comunei Fântânele

Admis

9

Ursu Andreea Cristina Consilier debutant,clasa I Compartimentul juridic , asistenta sociala, autoritate tutelara , starea civilă

Primăria comunei Fântânele

Respins

10

Chirilă Ana-Claudia Consilier debutant,clasa I Compartimentul juridic , asistenta sociala, autoritate tutelara , starea civilă

Primăria comunei Fântânele

Admis

11

Bezuhanici Anamaria Consilier debutant,clasa I Compartimentul juridic , asistenta sociala, autoritate tutelara , starea civilă

Primăria comunei Fântânele

Admis

12

Nașcu Ana-Maria Consilier debutant,clasa I Compartimentul juridic , asistenta sociala, autoritate tutelara , starea civilă

Primăria comunei Fântânele

Admis

13

Miron Mihaela Consilier debutant,clasa I Compartimentul juridic , asistenta sociala, autoritate tutelara , starea civilă

Primăria comunei Fântânele

Admis

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 25.06.2019, ora 10,00 la sediul Primaria comunei Fântânele.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor , Balan Geanina din cadrul Primăriei comunei Fântânele
Afişat astăzi 19.06.2019 ora 12,00 la sediul Primăriei comunei Fântânele.

SECRETAR,

BALAN Geanina