R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5021 din 15.01.2021

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astazi 15.01.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui CALISTRU Mihai-Emil în vârstă de 48 ani, cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Fântânele, nr.470 , judetul Suceava si a d-şoarei  COSTAN Mihaela-Elena în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în mun. Brașov, str. Florilor, nr.22, bl.6, sc.B, ap.14, jud. Brașov.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale, ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de: 24.01.2021, ora 12,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN