R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5140 din 13.05.2024

P U B L I C A Ţ I E,

 

Astazi 13.05.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LUPU-ȘUTU Constantin în vârstă de 66 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Stamate , nr.1196 , judetul Suceava si a d-şoarei

RĂSCOL Carmen-Lica în vârstă de 66 ani, cu domiciliul în com.Fântânele , Sat Stamate , nr.1231 , jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 23.05.2024 , ora 14,30.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN