R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5093 din 04.03.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

Astazi 04.03.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ZVANCIUC Ciprian-Ionut în vârstă de 33 ani , cu domiciliul în mun.Botosani , str.Victoriei , nr.2 , sc.A,et.4,ap.10 , judetul Suceava si a d-şoarei DONEA Gabriela-Catalina în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Udesti , sat Poieni-Suceava , nr.54, jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 13.03.2021 , ora 12,30.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN