Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

R O M A N I A
JUDETUL S U C E A V A
PRIMARIA COMUNEI FÎNTÎNELE

Nr.3466
Data: 19.06.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post vacant de consilier debutant , clasa I , durata nedeterminata în Cadrul Compartimentului agricol,urbanism,cadastru,managementul proiectului si a unui post de consilier debutant , clasa I , durata nedeterminata în cadrul Compartimentului juridic , asistenta sociala,autoritate tutelara, stare civilă organizat în data de 25.06.2019 , ora 10,00 (proba scrisă) la sediul Primăriei comunei Fântânele.

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi ale art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Publicaţie căsătorie Nr.5162 din 09.05.2019 a d-lui SCUTARIU Daniel-Marcel – COSTÎNĂ Maria

R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5162 din 09.05.2019

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 09.05.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SCUTARIU Daniel-Marcel în vârstă de 40 ani , cu domiciliul în com.Fântânele , sat.Stamate,nr.1433 , judetul Suceava si a d-şoarei COSTÎNĂ Maria în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în com.Vorona ,sat. Vorona , jud.Botoșani .

Biserica Adormirea Maicii Domnului

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Fântânele este o biserică ortodoxă construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea în satul Fântânele din comuna cu același nume aflată în județul Suceava. Lăcașul de cult are hramul Adormirea Maicii Domnului (sărbătorit în fiecare an la data de 15 august). Istoric Satul Fântânele, situat pe un platou între râul Suceava și râul Siret, își trage numele de la existența a mai…

Biserica Sfântul Ioan Botezătorul

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Stamate este o biserică ortodoxă construită la mijlocul secolului al XIX-lea în satul Stamate din comuna Fântânele aflată în județul Suceava. Istoric Odată cu extinderea satului Stamate dinspre domeniul Bălușenilor, dincolo de Valea Lacului, boierul Ștefan Stamate a construit o bisericuță de lemn, pe un teren de unde se vedea o panoramă foarte frumoasă a localității, construind în…

Biserica de lemn

Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Bănești este un lăcaș de cult ortodox construit în anul 1706 în satul Bănești din comuna Fântânele aflată în județul Suceava. Edificiul religios se află localizat în cimitirul vechi din partea de jos a satului și are hramul Sfântul Nicolae, sărbătorit la data de 6 decembrie. O importanță deosebită din punct de vedere cultural o prezintă faptul…