Bibliografie concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier , clasa I , grad profesional debutant in cadrul Compartimentului agricol , urbanism,cadastru , managementul proiectelor din data de 23.03.2020

1. Constituția României.
2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
3. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările si completarile ulterioare
4. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administratia publică, cu modificările și completările ulterioare
5. O.G.nr.28/2008 privind Registrul Agricol , aprobata prin Legea nr.98/2009 cu modificarile si completarile ulterioare
6. Legea nr.145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol , cu modificarile si completarile ulterioare
7. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare.
8. OUG nr.34/2013 privind organizarea , administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificareasi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
9. OG nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale aprobata prin Legea nr.223/2002

Bibliografie PDF