Vă informăm că, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 2 decembrie 2021, de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii comune planuri strategice PAC) şi finanţate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 şi nr.1307/ 2013, în ceea ce priveşte condiţionalitatea: art.12, art 13 şi anexa III, fermierii care solicită sprijin pe suprafaţă, începand cu anul 2023, trebuie să deţină certificatul de formare profesională, dobândit prin instruire privind utilizare durabilă a produselor de protecţie a plantelor.

Potrivit prevederilor art. 13 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului mediului și ministrului sănătății nr. 1356/1343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor, Autoritatea Națională Fitosanitară prin Oficiul Fitosanitar Suceava, organizează sesiuni de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor pentru activitatea utilizatori, distribuitori, consilieri.

Dosarul de înscriere se depune la sediu OF Suceava, Str. Universitatii , nr. 3, localitatea Suceava sau on-line pe adresa de e.mail a unităţii: ofsuceava@anfof.ro, telefon: 0230 558314

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copie buletin/carte de identitate;
c) copie diplomă de studii (diplomă de bacalaureat sau diplomă absolvire facultate)
– medii / superioare – pentru utilizatori profesioniști;
– medii / superioare în domeniul agricol cu specializările agricultură, horticultură și inginerie
economică în agricultură, domeniul biologic, biochimic sau silvic – pentru distribuitori;
– superioare, în domeniul agricol/horticol – pentru consilieri;
d) documentul prin care se face dovada achitării tarifului pentru eliberarea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire (OP sau mandat poștal).(Dupa depunerea dosarului, se emite factura, se plateste la banca, apoi se trimite OP.ul)

Tariful este în valoare de 193 lei/sesiune conform HG nr. 23/2019 pentru aprobarea tarifului şi a normelor metodologice privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor.
Locația (adresa) unde se va desfășura instruirea este on-line.
Menţionăm că sesiunea la care veţi participa se va stabili la depunerea dosarului.