R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5115 din 21.05.2020

 

P U B L I C A Ţ I E,

 

Astazi 21.05.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui BEJINARIU Laurentiu-Florin în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în

comuna Fântânele ,sat Banesti ,nr.839 , judetul Suceava si a d-şoarei ȚUI Amalia în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în mun.Suceava, str.Gheorghe

Doja , nr.138 , sc.B , et.1 , ap.5, jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind  Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 30.05.2020 ,ora 13,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN