R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5217 din 16.07.2020

P U B L I C A Ţ I E,

 

Astazi 16.07.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FILIMON Gheorghiță-Liviu în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în mun.Suceava, str.Luceafarului, nr.5, bl.E59 sc.B, ap.3, judetul Suceava si a d-şoarei CORNEA Andreea în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în com.Fântânele, sat.Cotu Dobei, nr.1596 , jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat, orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 25.07.2020 ,ora 12,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN