R O M A N I A 
JUDETUL S  U C E A V A
PRIMARIA COMUNEI FINTINELE

STAREA CIVILA
Nr.5263 din  31.07.2019

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi:  31.07.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  dl.PÂRLOG  Răzvan  în vârstă de  30 ani , cu domiciliul în com.Miroslava , sat Horpaz ,nr.9 ,  judetul Iasi si a d-şoarei  DROB Tatiana  în vârstă de  31 ani, cu domiciliul în  com.Fântânele, sat.Bănești , nr.838 , jud.Suceava .In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2  din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere  la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de  : -09.08.2019 ,ora 16,00.

 

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN