R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FINTINELE

STAREA CIVILA

Nr.5278 din 07.08.2019

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 07.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PATRAȘCANU Florin-Gheorghiță în vârstă de 24 ani , cu domiciliul în com.Fîntînele , sat Stamate ,nr.1473 , judetul Suceava si a d-şoarei ROȘU Andreea în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în sat Luncușoara , nr.8 , Com. Udești , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind  Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc in data de : 16.08.2019 ,ora 10,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN