R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5289 din 08.08.2019

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 08.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IONESCU Vasile-Ionut în vârstă de 25 ani , cu domiciliul în

com. Fântânele , sat Bănești,nr.811 , judetul Suceava si a d-şoarei  MĂLUREANU Lidia-Estera în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în sat Bănesti, nr.829, Com. Fântânele , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind  Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această  căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc in data de : 17.08.2019 ,ora 18,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN