R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5293 din 08.08.2019

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 08.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FERARIU Daniel în vârstă de 36 ani , cu domiciliul în com.Fântânele , sat Stamate ,nr.1472 , judetul Suceava si a d-şoarei HÎNCEANU Cristina în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în sat.Stamate , nr.1439 , Com. Fântânele, jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc in data de : 17.08.2019 ,ora 14,30.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN