R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5302 din 13.08.2019

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 13.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CALISTRU Marian-Bogdan în vârstă de 31 ani , cu domiciliul în

com. Fântânele, sat Fântânele,nr.470 , judetul Suceava si a d-şoarei DASCĂLU Ionela-ANDREEA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în sat Stamate , nr.1268, Com. Fântânele , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind

Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc in data de : 22.08.2019 ,ora 12,30.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN