R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5374 din 03.09.2021

P U B L I C A Ţ I E,

Astazi 03.09.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CENUȘA Dan în vârstă de 27 ani , cu domiciliul în Republica Moldova ( resedinta în mun.Bucuresti . Drm.Murgului , nr.40 , bl.54,sc.3,et.3,ap.104 sector 3 ) si a d-şoarei SEMIAN Alexandra-Gabriela în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Fântânele, sat Stamate, nr.950 , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 12.09.2021 , ora 14,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN