R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5365 din 05.11.2020

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astazi 05.11.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui GAMBESCHI Ștefan-Vasile în vârstă de 27 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Fântânele, nr.184 , judetul Suceava si a d-şoarei  LITA Lenuta în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Braiesti, sat Albesti, jud.IASI.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 14.11.2020 , ora 14,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN