R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5006 din 04.01.2024

P U B L I C A Ţ I E,

Astazi 04.01.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ȘERBAN Darius-Ionuț în vârstă de 20 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Stamate , nr.1329 , judetul Suceava si a d-şoarei IVĂNUȚĂ Gabriela-Loredana în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în or.Liteni , Str.Calea Sucevei , nr.15 , jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 14.01.2024 , ora 12,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN