R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5367 din 05.11.2020

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astazi 05.11.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui UNGUREANU Sebastian-Constantin în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Banesti, nr.758 , judetul Suceava si a d-şoarei ROMAN Iuliana-Larisa în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în oras Liteni, sat Roșcani, nr.4, jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 14.11.2020 , ora 15,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN