R O M A N I A
JUDETUL S U C E A V A
PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE
STAREA CIVILA
Nr.5490 din 03.11.2023

 

P U B L I C A Ţ I E,

 

Astazi 03.11.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FIERARIU Ilie-Ionuț în vârstă de 39 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Stamate , nr. 1132 , judetul Suceava si a d-şoarei IFRIM Gabriela-Larisa în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în com.Fântânele , Sat. Stamate , nr.1417 , jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 14.11.2023 , ora 11,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN