R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5521 din 07.12.2023

P U B L I C A Ţ I E,

 

Astazi 07.12.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IGNAT Laurențiu-Ionuț în vârstă de 26 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Banesti , nr.676 , judetul Suceava si a d-şoarei ȚIPLIC Cosmina-Brîndușa în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în com.Fântânele , Sat. Stamate , nr.914A , jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 18.12.2023 , ora 09,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN