R O M A N I A JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA Nr.5434 din 16.10.2023

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astazi 16.10.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POTOP Ilie-Iosif în vârstă de 24 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Bănești , nr.641 , judetul Suceava si a d-şoarei FABIAN Silvia în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Republica Moldova. In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 27.10.2023 , ora 10,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN