R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FINTINELE

STAREA CIVILA
Nr.5417 din 02.10.2018

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 02.10.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SCUTARIU Gheorghe în vârstă de 36 ani , cu domiciliul în com.Fîntînele , sat Fîntînele , judetul Suceava si a d-şoarei CÎRSTEA Angelica-Liliana în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com.Malini ,sat Văleni Stînișoara , nr.287 , jud. Suceava .

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.

 

Casatoria va avea loc in data de : 11.10.2018 ,ora 14,00.

 

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se

întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN